webY - logo

Privacybeleid

Een persoonlijke aanpak op maat, daar staan we voor

Privacybeleid

Dit privacybeleid regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door webY, met maatschappelijke zetel te 3530, Houthalen-Helchteren, Dorpsstraat 1a 2-2, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0714.990.562 .
Dit privacybeleid bevat uw rechten en plichten ten aanzien van webY.
Dit beleid wordt regelmatig herwerkt of geactualiseerd en u vindt de meest recente en geldige versie steeds op onze website.

We doen er alles aan om uw persoonlijke informatie en uw recht op privacy te beschermen. Als u vragen of opmerkingen heeft over ons beleid of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via hi@weby.be.

Dit privacy- en cookiebeleid past binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en General Data Protection Regulation (GDPR) die tot doel hebben dat de verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de vereisten van de verordening en dat de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd.

Welke data ontvangen we:

Tijdens het gebruik van onze producten en services kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren ("Persoonlijke gegevens"). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

Hoe we uw data ontvangen:

U geeft zelf uw persoonlijke gegevens door naar ons bedrijf:

Hoe we uw data gaan gebruiken:

Ons bedrijf verzamelt uw data zodat wij:

Hoe we uw data bijhouden:

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking zoals omschreven in artikel 4 en in functie van de contractuele relatie tussen webY en u:

Leveranciers, klanten, prospecten en andere zakelijke contacten:

naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, adresgegevens en contactgegevens worden bijgehouden voor de duur van de gevraagde levering en diensten. Voormelde persoonsgegevens worden in elk geval bijgehouden conform de specifieke wettelijke voorschriften, alsook de verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte.

Naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, via de website:

Voor de duur van de gevraagde levering en diensten.

De rechten die u heeft:

Wij streven ernaar om heel transparant te zijn met onze klant. Bij deze geven wij mee wat uw rechten zijn.

Het recht op toegang:

U heeft het recht om een kopie aan te vragen van alle gegevens die wij over verwerken.

Het recht op aanpassing:

U heeft het recht om een aanvraag te doen om persoonlijke gegevens te wijzigen die niet meer correct zouden zijn. Ook heeft u het recht om gegevens toe te laten voegen waar u denkt dat deze onvolledig zijn.

Het recht om te wissen:

U heeft het recht om ons uw data te laten verwijderen, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht om de verwerking te beperken:

U heeft het recht om een verzoek in te dienen waardoor wij uw gegevens niet gaan verwerken, onder enkele voorwaarden.

Het recht om bezwaar te maken:

U heeft het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde voorwaarden.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid:

U heeft het recht om een verzoek in te dienen waarbij wij uw data overzetten naar een andere organisatie, of rechtstreeks naar u, onder bepaalde voorwaarden.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, hebben wij één maand de tijd om op uw verzoek te antwoorden. Om uw rechten uit te voeren gelieve ons te contacteren op het e-mailadres hi@weby.be. Moest u een klacht hebben, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan webY aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. webY zorgt ervoor dat wanneer zij beroep doet op derden voor de verwerking van persoonsgegevens, deze derden aan dezelfde regels zullen gebonden zijn.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatie kan bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Trackingtechnologieën die ook worden gebruikt, zijn beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze service te verbeteren en te analyseren. U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van onze service mogelijk niet gebruiken.

Hoe gebruiken we cookies?

webY maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren, inclusief:

Welke type cookies gebruiken we?

webY gebruikt analytische cookies. Analytics cookies worden gebruikt om het gebruik van webY in kaart te brengen en te analyseren, zodat de kwaliteit en/of de effectiviteit van webY kan worden verbeterd.
webY gebruikt cookies van Google Analytics volgens de handleiding opgesteld door de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Met Google is een verwerkersovereenkomst getekend, de informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd (bijv. het laatste octet van het IP-adres wordt verwijderd) en er worden geen andere gegevens gedeeld. Hierdoor is voor het gebruik van deze Analytics cookies geen toestemming vereist.
Statistieken worden gegenereerd op basis van de informatie die we verzamelen. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak functionaliteiten worden gebruikt, waar gebruikers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Dit stelt ons in staat de structuur, navigatie en inhoud van webY verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.
De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken als Google hier wettelijk toe verplicht is, of als derden de informatie namens Google verwerken.

Hoe u uw cookies kunt aanpassen:

U kan in uw browser instellen om de cookies al dan niet te accepteren. In sommige gevallen zal de website niet optimaal werken wanneer u de cookies uitschakelt.

Veranderingen aan het privacybeleid:

Dit beleid wordt regelmatig gecontroleerd en aangepast op deze pagina. De laatste update was 10/05/2020.

Hoe u ons kan contacteren:

Moest u enige vragen hebben over ons privacybeleid, de gegevens die we van u verwerken, of als u uw rechten wilt uitoefenen, wacht niet om ons te contacteren E-mail: hi@weby.be

Kennismaken met webY

Wilt u graag kennis met ons maken? Graag! Neem gerust contact met ons op, zodat we kunnen bekijken of een mogelijke samenwerking wenselijk is. Wij kijken er alvast naar uit.